Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.thehomebee.gr

O παρών ιστότοπος αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή παρουσία του καταστήματός μας, που εδρεύει στην Κανακάρη 110, 26221, Πάτρα Αχαΐας (ΑΦΜ 051270602, Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 117554416000). Η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία προς όλους τους όρους χρήσης της, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Ο κάθε χρήστης που επισκέπτεται και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, θεωρείται από την εταιρία ότι συναινεί και αποδέχεται δίχως επιφύλαξη τους κάτωθι αναφερόμενους όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, διαφωνίας ή κακής χρήσης των όρων από τον επισκέπτη/ χρήστη/ πελάτη της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η εταιρία αποποιείται πάσης ευθύνης απέναντι σε θιγόμενα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά. Ο επισκέπτης / χρήστης αναγνωρίζει και δέχεται το δικαίωμα της www.thehomebee.gr (Π.Α. Καλογεράτος), να μεταβάλλει διατάξεις και περιεχόμενα των παρόντων όρων εντός των νομίμων ορίων και σε μέτρο που δεν αφορούν σε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του. Ο επισκέπτης / χρήστης θεωρείται ότι διάβασε και συναινεί με τους παρόντες όρους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση της τήρησής τους, στο πλαίσιο της σύμβασης που δημιουργείται με την αποδοχή τους καθώς και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής τους για την τήρηση της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης ΔΕΝ συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thehomebee.gr καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με αυτόν.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρία The Home Bee – Π.Α. Καλογεράτος, δεσμεύεται και εγγυάται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο www.thehomebee.gr  Στα πλαίσια της καλής πίστης, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα που οφείλονται σε εκ παραδρομής καταχώρηση των ηλεκτρονικών της δεδομένων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η www.thehomebee.gr  – Π. Α. Καλογεράτος, δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης έναντι επισκεπτών / χρηστών για ζημίες που προκλήθηκαν ή που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης,  εκτός από τις περιπτώσεις επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντων.

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, ότι δεν θα υπάρξουν τεχνικά σφάλματα και ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα οφειλόμενα στη φύση του διαδικτυακού μέσου.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που προκύψουν σε τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων, για καθυστέρηση στους χρόνους παραδόσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και για λανθασμένα δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης / χρήστης στις φόρμες παραγγελιών. 

 Η www.thehomebee.gr  – Π.Α. Καλογεράτος διαθέτει και παρέχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω του ιστοτόπου της όπως ακριβώς έχουν. Δεν φέρεται καμία ευθύνη από την εταιρεία, και σε καμία περίπτωση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως, καθώς επίσης και για τυχόν ζημιά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άπαντα τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.thehomebee.gr – Π. Α. Καλογεράτος και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των αντίστοιχων διεθνών συμβάσεων. Άπαντα τα δικαιώματα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thehomebee.gr ανήκουν στην εταιρία, ή σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που της έχουν παραχωρήσει με κάθε νομική κάλυψη τη χρήση τους. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού, ακέραιου ή μερικού, του ιστοτόπου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ή των έταιρων νομίμων δικαιούχων αυτού. Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση του προαναφερθέντος υλικού στο διαδίκτυο δεν εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων – Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

ΓΕΝΙΚΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου. 

Ο χρήστης / επισκέπτης παρέχει εκούσια τα ζητούμενα από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεδομένα, προς χάριν της άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με την εταιρεία, των ορθών απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτονται από τον ίδιο και της βέλτιστης εξυπηρέτησης και εκτέλεσης της παραγγελίας του.

Αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ προβλεπόμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το www.thehomebee.gr συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον επισκέπτη / χρήστη με δύο τρόπους: α) Κατά την εγγραφή του ως πελάτη, β) κατά την παραγγελία και αγορά κάποιου προϊόντος. Οι φόρμες συλλογής πληροφοριών ζητούν από τον επισκέπτη / χρήστη πληροφορίες όπως: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ. Κ., τηλέφωνο, κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες όπως στοιχεία τιμολόγησης, στοιχεία αποστολής παράδοσης κλπ. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα σέβεται και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας. Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση των προβλεπόμενων από το Νόμο περιστάσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο ιστότοπος συλλέγει και διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται από τον επισκέπτη / χρήστη αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής, εξυπηρέτησης και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία. 

Συγκεκριμένα:

 • Για τη σωστή παράδοση της παραγγελίας στον επιλεγμένο χώρο του επισκέπτη / χρήστη
 • Για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του επισκέπτη χρήστη
 • Για καινούρια προϊόντα, υπηρεσίες και διάφορα νέα που που προκύπτουν από το www.thehomebee.gr
 • Για ειδικές προσφορές
 • Για παραλαβή δώρων ή κουπονιών μετά την περάτωση κάποιου διαγωνισμού

(παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη / χρήστη να επιλέγει αν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνία από την εταιρεία)

Τα προσωπικά στοιχεία είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία κατά τμήμα ή σύνολο, στις αποκλειστικές περιπτώσεις της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης, της στατιστικής και της έρευνας αγοράς. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser σας κατά την πλοήγησή σας στο www.thehomebee.gr

 Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, το www.thehomebee.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε το χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως την αυτόματη αναγνώριση ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεση ή την αυτόματη αναγνώριση κατά την εκτέλεση αγορών.

Ανάλογα με τη διάρκειά τους, τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) είτε «έμμονα» (persistent cookies).

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για την αυτόματη αναγνώριση του πελάτη ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεσή του ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες, καθώς και κατά την εκτέλεση αγορών, καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού».

Αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο www.thehomebee.gr και διαγράφονται με την έξοδο από αυτό.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τη βελτίωση των επιδόσεων της παρούσας ιστοσελίδας μας, για την εξατομίκευση της χρήσης της ιστοσελίδας, για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα του κάθε πελάτη. Παραμένουν στον υπολογιστή σας ή σε αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα «παροδικά» και πρέπει να διαγραφούν από το χρήστη / επισκέπτη.

Στο μενού των ρυθμίσεων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης υπάρχουν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης / χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθεί πληροφορίες για την ύπαρξη και διατήρηση προσωπικού του αρχείου  από την εταιρεία. Επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό κατάστημα τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς, μπορεί να απαιτήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή και την ολική του διαγραφή.

Αντίστοιχα, δύναται και ο ίδιος επισκέπτης / χρήστης να διορθώνει, να αλλάζει, να συμπληρώνει ή να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα που έχουν διατεθεί στο www.thehomebee.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Λόγω της συνεχούς ενημέρωσης, βελτίωσης, και επέκτασης της ιστοσελίδας, η συγκεκριμένη πολιτική των όρων χρήσης είναι πιθανό να δεχθεί αλλαγές. Ο επισκέπτης / χρήστης συμβουλεύεται όπως επισκέπτεται τακτικά τη συγκεκριμένη σελίδα, καθώς η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει τους αναφερόμενους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στους χρήστες του ιστοτόπου της. 

Η χρήση του ιστοτόπου www.thehomebee.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των προαναφερθέντων όρων και της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και των Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ

Το www.thehomebee.gr σκοπεύοντας πάντοτε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του, εφαρμόζει την εξής πολιτική επιστροφών.

Ο πελάτης έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που δεν τον ικανοποιεί, ή είναι ελαττωματικό και να ζητήσει την αντικατάστασή του, πίστωση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ή και την επιστροφή του ποσού που διέθεσε για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος. 

Ο χρήστης που επιθυμεί την επιστροφή ενός προϊόντος, πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ότι πρέπει να ικανοποιούνται οι συγκεκριμένοι όροι:

 1. Επιστροφές προϊόντων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα ΔΕΝ γίνονται δεκτές.
 2. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ μετά από προηγούμενη επικοινωνία (τηλεφωνικώς η ηλεκτρονικώς) με το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 3. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο αντίστοιχο παραστατικό συναλλαγής.
 4. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση ότι το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, όπως και απεστάλη.
 5. Επιστροφές προϊόντων που έχουν πλυθεί ή χρησιμοποιηθεί ΔΕΝ γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
 6. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνεται αυτούσια με όλα τα ταμπελάκια και τα διακριτικά που συνόδευαν το προϊόν.
 7. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ με τα ανάλογα παραστατικά ή έγγραφα που το συνόδευαν (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.α.).
 8. Λευκά προϊόντα ύπνου, όπως μαξιλάρια, επιστρώματα κλπ., ΔΕΝ γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν έχουν παραμείνει στη συσκευασία τους, για προφανείς λόγους υγιεινής.
 9. Σε περίπτωση εκπτωτικών ειδών ή ειδών προσφοράς, η αλλαγή γίνεται με το εκάστοτε ποσόν που έχει ορισθεί ως αντίτιμο κατά την στιγμή της αγοράς. Η αλλαγή δεν γίνεται επιτρεπτή μετά τη λήξη των περιόδων των εκπτώσεων ή των προσφορών.
 10. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο μέσω της Elta courier ή σε περίπτωση ογκωδών αντικειμένων με τη μεταφορική που σας παράδωσε το δέμα. Η χρέωση ορίζεται έπειτα από επικοινωνία με την εταιρεία.
 11. Η διαδικασία αλλαγής ξεκινά άμεσα από τη στιγμή που η εταιρεία παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν.
 12. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο δέμα τα πλήρη στοιχεία του πελάτη (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός λογαριασμού, IBAN, τράπεζα) και υποχρεωτικά αντίγραφο παραστατικού πώλησης. 
 13. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων ξεκινά από τη στιγμή που παραληφθεί το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστωθεί η σωστή του κατάσταση. Η κατάθεση πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η κατάθεση αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του προϊόντος, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν μεταφορικά έξοδα ή έξοδα αντικαταβολής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε ένα προϊόν υπόκειται σε 2 ελέγχους ποιότητας πριν αποσταλούν στον εκάστοτε πελάτη. Από το εξειδικευμένο προσωπικό της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας και από εξίσου εξειδικευμένο προσωπικό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προκειμένου να παραλάβετε τα προϊόντα της εταιρείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση παρόλα αυτά που διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2610277075 για να ενημερώσετε την εταιρεία για το εν λόγω πρόβλημα και να ενημερωθείτε για τις ανάλογες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων ξεκινά από τη στιγμή που παραληφθεί το ελαττωματικό προϊόν και διαπιστωθεί το αναφερόμενο πρόβλημα / ελάττωμα. Η κατάθεση πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η κατάθεση αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του προϊόντος, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν μεταφορικά έξοδα ή έξοδα αντικαταβολής.

Στο δέμα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός λογαριασμού, IBAN, τράπεζα) και υποχρεωτικά αντίγραφο παραστατικού πώλησης, καθώς και η συσκευασία του ελαττωματικού προϊόντος με όλα τα ταμπελάκια – καρτελάκια που μπορεί να τη συνοδεύουν.

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο μέσω της Elta courier ή σε περίπτωση ογκωδών αντικειμένων με τη μεταφορική εταιρία που πραγματοποίησε την παράδοση.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, ενώ έχει πραγματοποιηθεί προκαταβολή της αξίας (μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή εφάπαξ συναλλαγής με κάρτα) η διαδικασία επιστροφής χρημάτων ξεκινά από τη στιγμή που πραγματοποιηθεί συνεννόηση με την εταιρεία. Η κατάθεση πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας. Η κατάθεση αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος, μείον τυχόν τραπεζικά έξοδα που μπορεί να έχουν προκύψει από τη συναλλαγή (έξοδα εμβάσματος, προμήθεια συναλλαγής με κάρτα κλπ.).

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο ιστότοπο για:

 1. παράνομη συλλογή, χρήση ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.
 2. αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση / αναμετάδοση παράνομου ή βλαβερού προς την εταιρεία μας ή προς οποιονδήποτε άλλον περιεχομένου.
 3. Αποστολή (ηλεκτρονική ή άλλης μορφής), αναπαραγωγή, δημοσίευση ή μετάδοση κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο περιεχομένου που παραβιάζει εμπορικό – εταιρικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα (της εταιρείας ή τρίτων) ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (της εταιρείας ή τρίτων). 

Ο επισκέπτης / χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της σελίδας, καθώς και για το περιεχόμενο των συναλλαγών που πραγματοποιεί.

Με οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας διακόπτεται αυτόματα οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία από την εταιρεία χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας μας www.thehomebee.gr  διέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ρυθμίσεις τις σχετικές με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως και από το Νόμο περί προστασίας του Καταναλωτή (ν. 2251/1994). Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα δυνατά και απαραίτητα μέτρα με σκοπό την εγγύηση και εξασφάλιση τής μέγιστης δυνατής ασφάλειας. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών της σελίδας είναι απόρρητες και ασφαλείς. Οι προσωπικές πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες / επισκέπτες επιθυμούν να προβούν σε αγορά προϊόντος, ή να εγγραφούν ως συνδρομητές στην ιστοσελίδα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αιτήματος, τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εταιρεία μας και παραμένουν απόρρητα. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία -οποιουδήποτε τρόπου- με την εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν αποκαλύπτει, παραχωρεί ή ανταλλάζει προσωπικά δεδομένα χρηστών εκτός της περίστασης που επιβάλλεται από το Νόμο ή έπειτα από δικαστική απόφαση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει μία παραγγελία, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία, ηλεκτρονικά στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2610277075. Σύμφωνα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας, ο επισκέπτης / χρήστης θα ενημερωθεί ανάλογα για τις διαθέσιμες επιλογές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση της παραγγελίας μπορεί να περατωθεί με τους εξής τρόπους:

 1. Αντικαταβολή

Κατά την παράδοση στο χώρο σας του προϊόντος από τον υπάλληλο της Elta Courier, καταβάλλετε με μετρητά το αντίτιμο της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων των όποιων εξόδων αποστολής). 

 1. Μέσω Paypal

Κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας μπορείτε να στείλετε την εντολή πληρωμής μέσω του Paypal.

 1. Χρέωση Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας ALPHA BANK, όπου εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας και πραγματοποιείται η χρέωση της κάρτας. Τα στοιχεία της κάρτας δεν γνωστοποιούνται ή φαίνονται στην εταιρεία μας με οποιονδήποτε τρόπο. Γίνονται δεκτές όλες οι κάρτες VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.

 1. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να μεταφέρετε ή να καταθέσετε φυσικά ή ηλεκτρονικά τη συνολική αξία της παραγγελίας ( με τις οποιεσδήποτε ανάλογες χρεώσεις μεταφορικών) σε έναν από τους λογαριασμούς των συνεργαζόμενων τραπεζών, τοποθετώντας ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας και τον κωδικό της παραγγελίας σας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR5901102250000022500857820

ALPHA BANK: GR2001405300530002002023374

ATTICA BANK: GR6101606650000000085094416

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, συνίσταται να αποστέλλεται στην εταιρία το αποδεικτικό της συναλλαγής με την τράπεζα, είτε ηλεκτρονικά στο mail [email protected], είτε με fax στο 2610277443

*Για πληρωμές μέσω paypal, πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας και μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ισχύουν οι χρεώσεις των ανάλογων τραπεζών. Παρακαλούμε προσέξτε όπως καταθέσετε / μεταφέρετε το ποσόν της παραγγελίας με τις ανάλογες χρεώσεις που προϋποτίθενται από τους ανάλογους φορείς.

**Η διαδικασία εκτέλεσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις 2, 3 και 4, πραγματοποιείται έπειτα από την επιβεβαίωση και διαπίστωση της μεταφοράς του ποσού στους ανάλογους λογαριασμούς μας. 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η εταιρεία μας αποστέλλει τις παραγγελίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (με αντικαταβολή ή χωρίς) σε όλη την ελληνική επικράτεια με την εταιρεία ταχυμεταφορών «ELTA COURIER».

Τα έξοδα αποστολής για μικρά δέματα έως 10kg έχουν ως εξής:

 • 2.50€ μεταφορικά για παραγγελίες έως και 49€
 • Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες από 49,01€ και άνω
 • 2€ Αντικαταβολή
 • Από 150€ και άνω δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή

Για μεγαλύτερου όγκου δέματα (Χαλιά, Έπιπλα, Στρώματα κλπ), η εταιρεία μας πραγματοποιεί αποστολές σε όλη την Ελλάδα με την μεταφορική “BELEHAS TRANSFER SOLUSTIONS”.

Οι χρεώσεις για μεγαλύτερου όγκου δέματα καθορίζονται ογκομετρικά και έχουν ως εξής:

Αποστολή μικρών ογκωδών δεμάτων (χαλιά, μικροέπιπλα) <0.2 κυβικά

 • 14€ μεταφορικά για παραγγελίες έως 150€
 • Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες 150,01€ και άνω
 • Αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται

Αποστολή μεσαίων ογκωδών δεμάτων 0.2~0.6 κυβικά

 • 20€ μεταφορικά για παραγγελίες έως 250€
 • Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες 250,01€ και άνω
 • Αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται

Αποστολή μεγάλων ογκωδών δεμάτων >0.6 κυβικά

 • 30€ μεταφορικά για παραγγελίες έως 450€
 • Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες 450,01€ και άνω
 • Αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται

Δεν αποστέλλονται παραγγελίες στην Κύπρο και σε χώρες του εξωτερικού

Για οποιοδήποτε εμπόδιο προκύψει στην εκτέλεση της παραγγελίας σας, θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατόν από κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας, με σκοπό την άμεση διευθέτηση και εύρεση λύσης για το εκάστοτε πρόβλημα. 

Όλες οι υποβληθείσες παραγγελίες απαιτούν 2-5 εργάσιμες ημέρες για την εκτέλεσή τους (ως εργάσιμες ορίζονται οι 5 καθημερινές ημέρες της εβδομάδας, εκτός της περίπτωσης που αποτελούν αργία ή απεργία). Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα σας αποσταλεί την ημέρα που θα βρεθεί πάλι στη διαθεσιμότητά μας. 

Το thehomebee.gr δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που προέρχονται από τις μεταφορικές εταιρείες.