Επικοινωνία

The Home Bee – Π. Α. Καλογεράτος
Κανακάρη 110, Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Τηλ. 2610277075 – 2610277443